245272 เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสื่อประสม

 Digital Technology for Multimedia Development

          ประเภทของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสื่อประสม เทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ ตลอดจนการเผยแพร่สื่อประสมและการประเมินผล

Advertisements

About pitchaporn

kokoha thailand desu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s